www.bukacek.cz

PHP Form Wizard

For fast generating of web applications.

PHP - FormWizard II (verze: 2), for fast generating of web applications.

Tato verze programu je FREEWARE

Jde o program, který usnadní vývojářům v jazyce PHP snadnější vytváření HTML/PHP formulářů pro jejich webové aplikace. Pomocí tohoto nástroje vytvoří vývojář v jazyce PHP naprosto jednoduše a rychle formulář pro svoji webovou aplikaci. Aplikace podporuje validaci dat zadávaných do formuláře, který může obsahovat velkou spoustu prvků. U těchto prvků ve formuláři lze nastavit defaultni hodnotu a možnost, zda se má daný prvek validovat nebo ne. Proměnné se předávají po odeslání formuláře na server pomocí metody POST.


Tato tabulka ukazuje druhy prvků s možností nastavení validace.
Druh formulářového prvku Validovat jako
TEXT
 • String
 • Integer Number
 • Float Number
 • WWW - URL location
 • E-mail
 • Phone number
 • Boolean
 • IP Adress
 • PASSWORD
 • String
 • TextArea
 • String
 • CheckBox
 • Boolean
 • Radio
 • Boolean


 • Po vyplnění všech prvků formuláře a názvu je možné ještě nastavit grafiku formuláře a to barvu pozadí, velikost textů druh fontů a zarovnání formuláře. Po kompletním nastavení zadaných hodnot do formuláře je po zmáčknutí tlačítka "GENEROVAT" vygenerován PHP skript, který je poté uložen ve do Vámi zvoleného souboru. Spolu se skriptem se do stejného adresáře uloží i soubor "function.php" obsahující validační funkce, které jazyk PHP nepodporuje. U větší množiny skriptů si vývojář může nastavit editací řádku include "function.php"; společné místo pro zdroj validačních funkcí.

  Program PHP Form Wizard verze : 2:00 En. Download program

  Get it from CNET Download.com! Rate this product!  Ing. Bukáček Michal, Alojzov 109, 798 04, Czech Republic.